Over Plu024

Wat wil Plu024?

Veel mensen met een uitkering hebben weinig kans op een betaalde baan. Ook een eigen bedrijf opzetten dat zoveel gaat opleveren dat een uitkering niet meer nodig is, is vaak geen reële optie. Wil je toch maatschappelijk actief zijn dan kun je natuurlijk vrijwilligerswerk doen. Maar ook hier geldt … dat is niet voor iedereen met een uitkering weggelegd.

Uit ervaringen in andere steden blijkt dat sommige mensen wel belangstelling hebben om met een kleinschalige onderneming te beginnen. Om iets positiefs te doen met je talent, passie of hobby. En, misschien wel net zo belangrijk: je bouwt hiermee nieuwe contacten op, komt vaker de deur uit en krijgt weer meer zelfvertrouwen. Om het in politiek jargon te zeggen: je participeert meer als volwaardige burger in de samenleving. Dat is ook het doel van deze coöperatie: de leden ondersteunen om zich te ontplooien. Voor een enkeling kan dat tot gevolg hebben dat je verdere stappen zet en een eigen onderneming gaat starten. Of misschien met deze werkervaring toch in een reguliere baan terecht komt. Lees meer:

Dit soort kleine ondernemers – elders in het land heten ze scharrelondernemers – vervullen ook voor onze samenleving een zinvolle rol:  hun talent wordt ingezet daar waar er blijkbaar een markt voor is. En er is geen sprake van concurrentievervalsing, want men berekent een marktconforme prijs of tarief.

Plu024 is een initiatief van Bindkracht10, de Nijmeegse welzijnsorganisatie. Plu024 is een sociale coöperatie, opgericht om mensen met een uitkering die een kleinschalige onderneming willen starten, daarbij te ondersteunen. De naam Plu024 verwijst naar een paraplu, naar de ondersteuning,  die zij mensen wil bieden, 024 naar Nijmegen, de vestigingsplaats van onze coöperatie.

Plu024 werkt nauw samen met de verschillende uitkeringsinstanties in Nijmegen. En ook met organisaties die mogelijke leden kennen en naar Plu024 kunnen doorverwijzen, zoals Stips, STEP, Gezellig Nijmegen. Samenwerking met al deze partners moet potentiële scharrelondernemers in beeld brengen en ze enthousiast maken voor dit initiatief.

Hoe werkt Plu024?

Als je een uitkering hebt en bij de coöperatie wilt gaan ondernemen maak je in je opstartperiode een beknopt ondernemingsplan. Wordt dat plan goedgekeurd, dan word je aspirant-lid van de coöperatie. Als het nodig is, kun je een klein startkrediet krijgen. Daarmee kun je als beginnende ondernemer de noodzakelijke eerste investeringen doen. Om daarmee bijvoorbeeld het beter gereedschap te kunnen kopen. Het startkrediet moet binnen twee jaar terugbetaald worden. Lees verder:

Goede afspraken
Met de instantie die de kandidaat-ondernemer een uitkering verstrekt, worden vooraf goede afspraken gemaakt over de specifieke voorwaarden die voor hem of haar gelden. Dit om te voorkomen dat tijdens het traject misverstanden zouden kunnen ontstaan. Ook tijdens het lidmaatschap vindt regelmatig overleg plaats met de uitkerende instantie.

Wat verzorgt Plu024?
Plu024 verzorgt voor haar leden, de kleinschalige ondernemers met een uitkering, de financiële administratie. En doet ook aangifte voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

De boekhouding
In de boekhouding wordt voor jou als ondernemer een persoonlijke thermometer bijgehouden: een overzicht van je opbrengsten en van je bedrijfskosten. Elke maand wordt de omzet op je persoonlijke thermometer bijgeschreven. Boek je als ondernemer een positief resultaat dan kun je hiermee nieuwe investeringen doen of de kosten van een cursus betalen.

Contributie
Net zoals bij elke andere coöperatie betalen leden van Plu024 contributie. Dit is noodzakelijk om de kosten van bijvoorbeeld de administratie te kunnen dekken. Ook die contributie wordt op de thermometer bijgehouden. Totdat je volwaardig lid bent van de coöperatie is de contributie beperkt, afhankelijk van de hoogte van je omzet in die periode.

Hoe werkt het?
Plu024 streeft ernaar dat elke ondernemer binnen een aanloopperiode van een half jaar minimaal € 100,- per maand aan omzet gaat maken. Lukt je dat niet dan vindt er een evaluatiegesprek plaats en wordt eventuele extra begeleiding geboden. Leidt ook dat niet tot het beoogde resultaat dan wordt het lidmaatschap van de coöperatie beëindigd.

Wanneer duidelijk is dat de inkomsten veel hoger zijn dan de benodigde investering of scholing, kan de ondernemer een bedrag als inkomen overgemaakt krijgen. Uiteraard gelden dan de reguliere regels voor bijverdiensten en eventuele korting op een uitkering. En misschien is het dan tijd voor een volgende stap?

Samenwerking
Plu024 is een coöperatie: dat wil ook zeggen dat de leden samenwerken. Iedere week is er een bijeenkomst waar de ondernemers van elkaar kunnen leren, elkaar verder kunnen helpen, gezamenlijke projecten aanpakken, successen vieren, maar soms ook tegenslagen verwerken. Daarvoor is ook een ruimte beschikbaar.